Jak se organizují a dělí závody psích spřežení?

29.3.2017

Před pořádáním jakéhokoliv závodu, kde bude na programu disciplína sportu psích spřežení, by měl každý pořadatel, ale i jeho účastník, znát jeho zákonný rámec 

Závody psích spřežení jsou organizovány podle Závodního řádu pro závody psích spřežení na území České republiky, který je jediný platný na území ČR a nabyl platnosti 5. prosince 1995. Je ověřen Ústřední komisí pro ochranu zvířat MZČR.

Co je to soutěžní řád?

Soutěžní řád pro závody psích spřežení na území České republiky je zpracován v souladu se Závodním řádem pro závody psích spřežení na území České republiky a zákony uvedenými v závodním řádu. Pokud jsou v závodním řádu zastaralé nebo málo srozumitelné formulace, soutěžní řád je upřesňuje nebo doplňuje.

Soutěžní řád řeší systém organizace závodů psích spřežení na území České republiky, systém hodnocení těchto závodů a problematiku mezinárodních závodů s přihlédnutím na aktuální vývoj ve sportu psích spřežení.

Soutěžní řád musí být dodržován všemi účastníky závodu, tj. pořadatelem (funkcionáři a pracovníky pořadatele), jednotlivými soutěžícími (včetně jejich pomocníků a rodinných příslušníků) a také majiteli psů.

Soutěžní řád je zpracován tak, aby vyhovoval aktuálním potřebám a aby byl co nejvíce v souladu s řády mezinárodních organizací, dle kterých se pořádají závody psích spřežení na úrovni mistrovství Evropy a mistrovství světa.

Za dodržování soutěžního řádu odpovídá pořadatel závodu, zodpovědným zástupcem pořadatele závodu je ředitel závodu. Pořadatelem závodu může být pouze klub registrovaný Svazem sportu psích spřežení.

Co obsahuje termínový kalendář?

Termínový kalendář obsahuje seznam všech schválených závodů psích spřežení v dané závodní sezóně, které se budou pořádat podle řádů pro závody psích spřežení na území České republiky (tj. podle závodního řádu a podle soutěžního řádu). Termínový kalendář může být doplněn i o vybrané zahraniční závody, především typu mistrovství Evropy a mistrovství světa.

Každý závod má určený druh a typ závodu, je zařazen do určité třídy dle významnosti závodu, má pevně určený termín a místo konání, kontaktní adresu pořadatele, startovné a termín uzávěrky přihlášek závodních týmů k závodu.

K čemu je závodní licence?

Licence mushera potvrzuje, že se závodník seznámil s řády a nebude tedy z neznalosti nebezpečný svým chováním ani ostatním účastníkům závodu, svým psům a sobě, ani nebude poškozovat dobré jméno sportu psích spřežení. Podmínkou k udělení licence mushera je české občanství a členství v některém musherském klubu, registrovaném ve Svazu sportu psích spřežení. Pro získání licence musí musher úspěšně vyplnit znalostní testy

Závody podle typu povrchu

Druhy závodů se rozlišují podle povrchu trati na závody na suchu (dryland, off snow) a na závody na sněhu (on snow)

Závody podle délky trati

Typy závodů odlišují závody podle délky a profilu trati na závody krátké (sprintové, do 25 km), střední (midové, 35 km a více bez zátěže), dlouhé (longové, 45 km a více se zátěží) a atypické (odlišující se od standardních závodů).

Třídy závodů rozdělují závody zařazené do termínového kalendáře podle jejich významnosti a úrovně na závody I. třídy (závody mistrovství republiky, buď jednorázové nebo závody zařazené v seriálu), II. třídy (závody, které kandidují na zařazení mezi závody I. třídy) a III. třídy (všechny ostatní závody). Závody I. a II. třídy mohou být jen na sněhu, závody na suchu jsou vždy zařazeny do III. třídy, kromě závodů na suchu vyhlášených jako mistrovství republiky.

Soutěžní rád také podrobně popisuje uznané závodní disciplíny (třídy) a jejich kategorie, určená rozmezí délky tratí pro každou disciplínu (podle počtu psů) a typ závodu, a také práva a povinnosti závodníků a pořadatelů.

František Burda